Inženýrská geodézie

-zaměření území a vyhotovení mapových podkladů pro projekční činnost

-vytyčovací práce ve stavebnictví

-zaměření skutečného provedení stavby