Inženýrská geodézie

-zaměření území a vyhotovení mapových podkladů pro projekční činnost

-vytyčovací práce ve stavebnictví

-zaměření skutečného provedení stavby

 

Práce v katastru nemovitostí

-geometrické plány

-rozdělení pozemku

-zjištění vlastnických vztahů k pozemkům

-zaměření novostavby, přístavby a rozestavěné stavby

-vyznačení všech druhů věcného břemene